FIZ Home
FIZ
DEENFRESPTHUROBGRUTH
български (bulgarisch)

Консултантската служба подкрепя имигрантки от района на Цюрих, които са подложени на експлоатация и насилие

Въведение

ФИЦ консултира имигрантки, които работят в секс-бранша или като кабаретни тацьорки и са в затруднение. Консултират се също имигрантки, които са подложени на експлоатация или насилие от страна на съпруга, партньора, работодателя или лица от тяхното обкръжение. Съвет получават жени от Африка, Азия, Латинска Америка и Източна Европа, които имат проблеми с разрешителното за пребиваване или са нелегални.
  
ФИЦ подкрепя жени, за да могат те да развият и осъществят своите индивидуални перспективи и стратегии за действие. Ние улесняваме достъпа до социални институции и техните услуги. Консултациите се осъществяват в личен разговор или по телефона. Те са поверителни и безплатни.

Основни принципи

Имигрантките, които са подложени на насилие не могат да развият свободно перспективите си заради структурни, сексуални, физически, или психологически насилствени механизми. Консултантската служба ФИЦ подкрепя силните страни на  имигрантките и способностите им за справяне, за да могат те да възвърнат контрола върху живота си.

Консултациите се основават на уважение и толерантност. Ресурсите и стратегиите за овладяване на ситуации, които притежават жените, така наречените жизнени сили, трябва да бъдат разпознати и използвани. Връзката с клиентката се осъществява на равностойни начала. Клиентката е тази, която решава и действа и се подкрепя във вземането на решение от  консултантката. Всички интервенции се обсъждат заедно. Тя е упълномощена и запозната с нейната ситуация.
Консултантската работа се основава на принципите на съпричастие, пристрастие и всеобхватност. Това означава, че ние заставаме принципно на страната на жените, независимо от цвета на кожата, произхода, религията, социалния им статус и ги подкрепяме във всеки стремеж към независимост и самоопределение.