FIZ Home
FIZ
DEENFRESPTHUROBGRUTH
български (bulgarisch)

ФИЦ Макази е единствената в Швейцария специализирана контактна служба за жертви на трафик на жени

Специализираната служба за трафик на жени и имиграция на жени ФИЦ защитава правата на имигрантките, които са подложени на насилие и експлоатация. ФИЦ посочва проблеми и изисква незабавни подобрения за жертвите на трафика на жени и за мигрантките, подложени на насилие. За тази цел тя ръководи две служби за контултация: консултантската служба за имигрантки и специализираната посредническа служба за жертви на трафик на жени Макази. Специализираната служба извършва и образователна и политическа дейност.

През 2016 година екипът на ФИЦ консултира 557 имигрантки, от които 233 в посредническата служба за жертви на трафика на жени..