Ние се застъпваме за достойнството и правата на мигрантките и се борим срещу експлоатация и насилие.

ФИЦ Специализирана служба търговия с жени и миграция на жени
Баденерщрасе 682 | 8048 Цюрих
044 436 90 00
contact@fiz-info.ch

Сметка за дарения: 80-38029-6

© FIZ   URL=/bg/Home?printview=1  Datum: Montag, 20. November 2017  Zeit: 12:23