FIZ Home
FIZ
DEENFRESPTHUROBGRUTH
български (bulgarisch)Ние се застъпваме за достойнството и правата на мигрантките и се борим срещу експлоатация и насилие.

ФИЦ Специализирана служба търговия с жени и миграция на жени
Баденерщрасе 682 | 8048 Цюрих
044 436 90 00
contact@fiz-info.ch

Сметка за дарения: 80-38029-6